Kunnossapito

Kiinteistöjen ulkoalueiden hoito- ja kunnossapitopalvelut

Palveluihimme kuuluu kiinteistöjen ja viheralueiden hoito- ja kunnossapitopalvelut yrityksille, taloyhtiöille ja yksityisille asiakkaille. Meiltä saatte myös erilaisten aitojen sekä portaiden ja kiveysten hoitotyöt sekä saneeraukset.

Erityiskohteiden hoito ja kunnossapito

Tarvittaessa neuvomme ja autamme vanhojen kulttuuriympäristöjen vaalimisessa. Hoidamme ammattitaitoisesti erilaisia arvokkaita luontokohteita ja perinnebiotooppeja niiden luonteen vaatimalla tavalla. 

Aitojen ympäristöjen umpeenkasvu lyhentää merkittävästi aidan käyttöikää ja lisää korjauskustannuksia.
Aitojen ympäristöjen umpeenkasvu lyhentää merkittävästi aidan käyttöikää ja lisää korjauskustannuksia.